Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím.

 

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedené v odpovědi na objednávku, která Vám přijde v pracovní dny od 9-17hod. a dodat zboží  na adresu kupujícího.  Potvrzení a rekapitulace objednaného zboží Vám prodávající zašle obratem na uvedený e-mail v objednávce.

b) Veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou důvěrné (viz. ochrana informací uvedena níže) veškeré tištěné informace a vaše údaje jsou po vyřízení objednávky skartovány. 

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo-li  jeli  uveden cizí telefon, nebo e-mail. Kupující je den předem informován o odeslání.

d) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. 

2. Práva a povinnosti kupujícího

a)Každý zákazník je povinen seznámit se před nákupem s obchodními podmínkami internetového obchodu Autoplay.cz. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.

b) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

c)Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného přepravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením + úhradou dopravného, které si vybere ve způsobu odběru sám. Přesnou cenu kupujícímu na vyžádání ještě jednou sdělí prodávající v den odeslání o kterém bude kupují v den odeslání informován. Slovenští zákazníci musí uvést ve způsobu odběru v objednávce Slovensko. Objednávky na Slovensko, lze odesílat po zaplacení na slovenský účet. Pokud se bude jednat o zboží na zakázku je možné, že prodávající bude požadovat domluvenou zálohu, či plnou cenu výrobek.

d)Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku po dobu neodeslání dané objednávky.  

e) Po odeslání objednávky a nepřevzetí a následné vrácení objednávky ze strany kupujícího se požaduje za nedodržení obchodních podmínek ze strany kupujícího.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

I. Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.  A to za předpokladu, dodržení podmínek výše uvedených v právech a povinností kupujícího.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefon, emailová a poštovní adresa na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může sám své údaje (jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa) editovat ve svém online účtu po přihlášení, případně po zaslání žádosti k jejich editaci z daného registračního emailu. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

II. Údaje, které zadáváte při realizaci

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, vyhotovit daňový doklad a za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je v objednávce výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání do poznámek. V objednávce je možnost uvedení fakturační i jiné dodací adresy.

III. Váš souhlas

Používáním internetového obchodu souhlasíte s používáním informací o vás a vašich nákupech.

 

OBJEDNÁVKY

Veškeré objednávky zákazníka jsou po potvrzení provozovatelem považovány za závazné, jejich storno či editace lze provést do 8 hodin od objednání, či do doby, pokud nebylo zboží vyráběno na zakázku do doby, kdy nebyla objednávka ještě odeslána. Storno objednávky je možné provést e-mailem nebo telefonicky. Do cca 1min. Vám bude na uvedený e-mail odeslno potvrzení a rakapitulace objednávky a během 12 hodin v prac. hodiny po objednání bude zaslán stav objednávky a přibližné dodání e-mailem na Vámi uvedenou adresu nebo budete telefonicky kontaktováni zodpovědnou osobou. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky Vás provozovatel kontaktuje a navrhne řešení.  Výměnu zboží, podobného rázu apod. nebo v případě již provedené platby vrácení peněz. V případě delší doby dodání jak 10dnů Vás budeme kontaktovat o termínu dodání. Pokud bude termín pro vás příliš dlouhý objednávku bez jakýkoliv nároků stornujeme.

VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY

Chcete-li u nás nakupovat velkoobchodně, musíte předem provést registraci na základě živnostenského listu. Bez registrace nelze velkoobchodní obchod uskutečnit. Minimální výše velkoobchodního prodeje je stanovena částkou 1500Kč bez DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dobírka - platí se řidiči přepravní společnosti, při převzetí zboží. Můžete zaplatit hotově i u PPL platební kartou. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým paragonem, či paragonem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní. 

Platba předem na účet - platbu můžete provést předem na náš účet uveden na konci obchodních podmínek. V tomto případdě, ale prosím počkejte na potvrzení emailem, nebo telefonem, že zboží je, nebo bude v blízkém termínu na skladě. V tomto případě je Vám účtováno jen dopravné a doběrečné odpadá.

Slovensko a zahraničí - na Slovensko a do zahraničí zasíláme pouze po zaplacení předem na účet. Pro Slovenské zákazníky jsme zřídili slovenský účet v eurech, aby neplatily poplatky za zahraniční převod, či platbu do ČR. 

Způsob si vyberete v objednávkovém protokolu. 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Cena za poštovné je účtována ve výši, dle způsobu odběru v objednávkovém protokolu v Kč s DPH. Balné si jako dodavatel neúčtujeme a je ZDARMA na malé i velké balíky. Dopravné u běžných balíků v ČR do 5kg, činí 80-90kč + doběrečné 30-40kč. Při platbě předem na účet je dopravné v ČR 90kč a doběrečné odpadá.
Těžší (15kg+) a nadměrné balíky jako jsou podvozky, nárazníky, kapoty apod. V těchto případech Vám sdělíme cenu dopravy před odesláním zásilky. Většinou se tyto zásilky pohybují v rozmezí 150-300kč.

DODACÍ PODMÍNKY 

I. Způsob dodání:

Zboží dodáváme přepravní společnostní PPL.  Při nezastižení zákazníka má povinnost PPL dát zákazníkovi ohlášku a domluvit jiný termín a to až 3x opakovaně. Zavolat zákazníkovi na uvedený telefon a domluvit se o novém doručení. Popřípadě, že se nedaří 3x kontaktovat zákazníka ma dané adrese, může si zákazník po dobu 7-10 dnů domluvit osobní vyzvednutí na uvedeném depu společnosti PPL. Při nepřevzetí zboží z viny zákazníka musíme přepravní společnosti i přesto uhradit náklady, proto bereme tuto skutečnost za neférové jednání ze strany kupujícího a porušení obchodních podmínek. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné podmínky reklamace

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (datum prodeje). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ ZPĚT NA DOBÍRKU !!!

Pošlete zdarma, po kontrole zboží, pokud bude v pořádku vám peníze zašleme na účet uvedený u vráceného zboží. Vracené zboží na dobírku nemůžeme převzít, z důvodu nemožnosti kontroly zboží před vyplacením částky. 

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vráceny na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu, nebo e-mailem kupujícího odeslán po fyzickém obdržení a překontrolování zboží pokud kupující dobropis vyžaduje. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takto odeslané zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

 1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží vyrobené na zakázku jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

5) na dodávku novin, periodik a časopisů

6) spočívající ve hře nebo loterii

 

1. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky. 

Kupující je povinen dodané zboží po převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud je zásilka poškozena přepravou je nutné v ten stejný den podat reklamaci zásilky u dopravce. (NE u nás) V případě GLS volejte 840123456, nebo pište na e-mail info@gls-czech.com a připravte si číslo balíku uvedeného na krabici. GLS to po té bude s Vámi řešit a nám podá informace. GLS požaduje předání poškozené zásilky včetně obalu a obalového materiálu, aby mohla posoudit kvalitu zabalení.

GLS bude požadovat:

fotodokumentaci, na níž bychom viděli:

- celý balík + obal

- přepravní štítek umístěný na balíku,

- výplňový materiál,

- celé zboží

 

 

 

Kupující je povinen uvést:

a) Co nejvýstižnější popis závad

b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přiložena faktura nebo dodací list)

 

2. Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

3. Záruční podmínky

a) Délka záruky na zboží zakoupené u prodávajícího pro koncového zákazníka je vždy minimálně 24 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje pokud se strany nedohodnou jinak.

b) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být v úplném stavu včetně ostatního příslušenství. Ke každé položce by měla být připojena alespoň kopie paragonu, či faktury a přesný popis závad. Dále zpáteční adresa a telefonní číslo ke komunikaci.

c) Po vyřízení reklamace vyzve prodejce zákazníka k odběru zboží, případně jej mu zašle na své náklady odběrateli zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí ) !!!

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s určením výrobku

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

- zboží bylo poškozeno živly,

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním (zboží má určenou životnost menší, než 24měsíců, denní užívání apod.)

- v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat včetně dopravného.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti k 1.3.2017

Změny reklamačního řádu vyhrazeny

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin. 

Nabývá účinnosti k 1.3.2017

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-Shop Autoplay.cz, provozuje společnost:

Autofam Olomouc s.r.o.
Rooseveltova 212/81
77900 Olomouc

www.autofam.cz

IČ:       25820770
DIČ: CZ25820770

Bankovní účet pro platbu objednávek předem:

ČESKÁ REPUBLIKA: FIO BANKA, účet: 2400246164 / 2010

SLOVENSKO: BANKA, účet: 2400246164 / 8330, IBAN: SK87 8330 0000 0024 0024 6164, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Prosíme, neplaťte dokud Vám nepotvrdíme, že je, či bude v blízkém termínu zboží na skladě. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukázka - Interní šablona na platbu předem, která Vám přijde na e-mail jak budeme vědět, že zboží je skladem. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý den, děkujeme za Vaši objednávku.

Zboží je možné odeslat. 

Platbu prosím proveďte pod:

 

V.S. (je číslo objednávky) - 2021XXXXX

částka (je poslední sloupec celkem) - XXXXXX

číslo účtu ( Česká Republika)2400246164 / 2010

číslo účtu ( SLOVENSKO ) - 2400246164 / 8330, IBAN: SK87 8330 0000 0024 0024 6164, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Rekapitulace objednávky uvedena níže:

Děkujeme Autofam, e-shop www.autoplay.cz 

 

E-Shop Autoplay.cz, provozuje společnost:

Autofam Olomouc s.r.o.
Rooseveltova 212/81
77900 Olomouc

www.autofam.cz

IČ:       25820770
DIČ: CZ25820770

 

 

 

 


rohy
Filtrování
Značka
Model
rohy
Vyhledat
rohy
Menu
Nejprodávanější
Reklama
Uživatel
Kontakt

Telefon

+420 730 145 159
+420 603 807 154

Pevná

+420 585 410 507

E-mail

autoplay@autoplay.cz

Adresa prodejny:

Autofam Olomouc s.r.o.
Rooseveltova 81
77900 Olomouc

Jsme plátci DPH.
DIČ: CZ25820770

Pracovní doba:

Po-Pá 9-17hod
So 9-11hod

státní svátky a 31.12. Zavřeno.

Lze platit kartou.  

Ceny platí pouze při objednávce
přes e-shop. 

 

rohy
Reklama
Specializovaný e-shop autodoplňků a tuningu. Dovozce do ČR Tuning-tec, Milotec, Amio. Chiptuning. Provoz prodejen AUTOFAM.
Nákupní košík
Nákupní košík 0 položek | 0.00 Kč

+420 730145159, www.autoplay.cz
top line